Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Holiday Makirina

DODATNE USLUGE

prodaja autobusnih karata za sve domaće i međunarodne linije

mjenjačnica - otkup i prodaja deviza po povoljnom tečaju

foto servis - razvijanje filmova i izrada fotografija

fotokopirni centar

animacija & rekreacija & sport & kultura & zabava

organizacija službenih protokola i tehnička podrška pri otvaranju novih   poslovnih centara i objekata, hotela, banaka

organizacija protokola, spikersko vođenje i tehnička podrška kongresa,   seminara, promocija i dr.

organizacija i vođenje kulturno-umjetničkih i zabavno-sportskih   manifestacija i programa

organizacija i realizacija reklamnih i prezentacijskih programa putem   elektronskih media

organizacija i realizacija tečajeva plesne škole, induvidualni i grupni plesni   programi (standardni plesovi: blues, engleski valcer, bečki valcer, slow- fox, fox-trot quick-step, tango / latinsko američki plesovi: samba, rumba, cha-cha-cha, jive, pasodoble)

organizacija i izvođenje javnih aukcija

zastupanje i posredovanje kod kupnje i prodaje svih vrsta nekretnina i   pokretnina otkup i prodaja antiknih suvenira i umjetničkih djela